Ajo-ohjeet

Ajoreitit Albergaan Kehä I:n suunnasta etelästä ja pohjoisesta sekä Perkkaalta

on merkittyinä alla olevaan kuvaan.